Select Page

Hvad er coaching?

Coaching er en meningsfuld samtale som inspirer dig til at skabe det bedste liv du kan. Du har samtaler hver dag, mange af disse er omkring vind og vejr som man siger, eller dialog omkring emner i forbindelse med arbejde, hobby og lignende. Når man indgår i en meningsfuld samtale med en coach, så bruger coachen forskellige redskaber til at skabe inspiration og få dig til at se ind til kernen af emnet.

Der mange emner, som kan være oplagte, at tale med en coach omkring som f.eks:

 • Hvorfor du reagere som du gør.
 • Hvilken overbevisning omkring dig selv som holder dig tilbage fra at gøre noget bestemt.
 • Hvad muligheder du har frem over.
 • Hvordan du kan få det bedste ud af din situation.
 • Hvordan du kan vedligeholde din motivation for dit mål.

En samtale med en coach skulle gerne efterlade dig inspireret, fornyet og klar til, at tage de skridt som skal til, så du kan skabe dig det liv du ønsker.

Coaching hjælper dig med, at forme de spørgsmål, som leder dig til svar der er rigtige for dig, hvilket er bedre end, at tage svar fra andre. De svar vi selv finder frem til, og beslutninger vi selv tager, de har bedre fæste i vores motivation og det er derfor mere sandsynligt, at det skaber handlinger.

Hvad er coaching ikke?

Coaching er ikke terapi, det er ikke et redskab til at fixe noget som er galt. Coaching kigger ikke tilbage og søger ikke problemer, men kigger fremad og søger muligheder. En coach er heller ikke en mentor. Det handler ikke om, at se på hvordan coachen håndtere opgaver og udfordringer, det handler om, at finde frem til, hvordan man selv vil klare tingene. Coaching er heller ikke rådgivning, så en coach giver dig ikke råd, men hjælper dig til at se muligheder så du selv kan finde frem til, hvad der er bedst for dig.

Hvordan foregår coaching?

Der er mange måder hvorpå en coaching session kan foregå. Det kan være ansigt til ansigt enten hos coach, hos klienten eller på et neutralt sted. Det kan være via telefon, video konference, email, og andre kommunikations metoder. Det kan foregå enten alene med coachen eller som del af en gruppe. Privat coaching er ofte en ret uformel oplevelse, hvor der gøres meget ud af, at klienten er tryg ved situationen og at begge parter bliver enige om, hvad der skal tales om, hvor længe og hvad man forventer at få ud af det.

I forbindelse med samtalen kan en coach godt stille dig spørgsmål, som rammer dybt og som får dig til at tænke på, hvad der er vigtig for dig. Det kan være spørgsmål som ingen andre har turet spørge før, og som du heller ikke selv har tænkt på. Derfor kan en coaching session godt blive en smule følelsesladet, og det er derfor vigtigt, at du føler dig tryg med den coach du har valgt.

En coach antager intet omkring dig og din situation, så derfor må du være forberedt på, at din coach stiller dig mange spørgsmål for at spore sig ind på, hvad din situation er og hvad det er du gerne vil have med derfra når samtalen er ovre.

Hvad for man ud af coaching?

Samtaler med en coach skulle gerne ende ud i, at du opnår en klarhed omkring dine mål for livet og hvordan du kan opnå dem. Det skulle gerne efterlade dig inspireret, afklaret og motiveret.

En coach kan hjælpe dig med at finde frem til nogen af disse ting:

 • At opsætte mål for fremtiden
 • At klargøre eventuelle forhindringer som bremser for målet
 • At sammensætte en plan for, hvordan du opnår dine mål
 • At finde dine grundværdier, de ting og overbevisninger som betyder mest for dig

Ikke alt coaching giver resultater som er synlige, meget af det handler om indre ændringer. Nogen ønsker hjælpe til, at tabe vægt, og det vil ofte give et klart synligt resultat, men andre ønsker måske hjælp til, at ændre måden de tænker på og deres adfærdsmønster, hvilket ikke altid vil være synlig for alle. Den største fordel ved at arbejde med en coach er, at det giver større selvindsigt og tryghed ved, at man selv har taget de beslutninger, som er med til, at ændre ens liv.

Er coaching noget for dig?

En coach kan være hjælpsom på mange områder, her er nogle eksempler på, hvad en coach kan hjælpe dig med:

 • At skabe bedre relationer
 • At leve uden stress
 • At finde motivation
 • At skabe bedre balance imellem arbejde og privatlivet
 • At opnå større tilfredshed med sig selv

Der er uendelig mange grunde til, hvorfor det kunne være en god ide, at tage en coach til hjælp. Uanset dit formål, så vil en snak med en coach ofte få dig videre, hvis du har kørt i cirkler med noget, og ikke kan finde vejen ud igen. Brug min kontakt form, hvis du gerne vil have en snak omkring mulighederne. Det skal ikke koste dig noget, da det blot vil være en kort snak omkring din situation og hvorvidt jeg vil kunne hjælpe eller ej.

Johnny Bremer – 6950 Ringkøbing